WAŻNY KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE!

WAŻNY KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE!

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

Do Urzędu Gminy Bedlno docierają od mieszkańców niepokojące informacje o pojawiających się osobach na terenie Gminy Bedlno, które zbierają „datki” na ochronę środowiska. Informujemy, że Urząd Gminy nie jest organizatorem ani nie współpracuje z żadnymi osobami ani instytucjami w zakresie zbierania pieniędzy od mieszkańców.

Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o to, aby zachowali czujność i ostrożność w takich przypadkach. Prosimy o przekazanie informacji osobom starszym, najbardziej narażonym na próby wyłudzenia danych personalnych i pieniędzy.