Akcja szczepienia lisów

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie dot. jesiennej akcji szczepienia lisów wraz z Komunikatem Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

Załącznik:

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie dot. akcji szczepienia lisów

 

Z poważaniem
Marlena Witkowska

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Starostwa Powiatowego w Kutnie

tel. (24) 355-47-65