INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU WYPALANIA TRAW

Szanowni Mieszkańcy i Rolnicy,

Chcielibyśmy skierować do Państwa uwagę na kwestię ochrony powietrza oraz wprowadzonego zakazu wypalania traw, zgodnie z założeniami Programu Ochrony Powietrza Województwa Łódzkiego. Ponadto, pragniemy wspomnieć o istotnych konsekwencjach dla rolników związanych z obniżeniem dopłat z ARiMR w kontekście tych działań.
Program Ochrony Powietrza stanowi kluczowy element naszej działalności na rzecz zdrowego środowiska oraz poprawy jakości życia naszych mieszkańców. W ramach tych działań, Gmina prowadzi działania informacyjne dotyczące zakazu wypalania traw. Działania mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na jakość powietrza oraz redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Zakaz wypalania traw nie tylko chroni nasze środowisko, ale także zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców oraz ogranicza ryzyko pożarów. Jednocześnie, zwracamy uwagę na istotne konsekwencje dla rolników związane z obniżeniem dopłat z ARiMR. Nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw może skutkować obniżeniem wsparcia finansowego z ARiMR oraz narażeniem na inne sankcje prawne.
W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zakazu wypalania traw oraz o zastosowanie alternatywnych, bardziej ekologicznych metod utrzymania terenów zielonych. Zachęcamy do wykorzystania praktyk agrotechnicznych, takich jak koszenie czy usuwanie chwastów mechanicznie, które nie tylko wpływają pozytywnie na jakość powietrza, ale także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju naszego środowiska.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie oraz współpracę w realizacji celów Programu Ochrony Powietrza Województwa Łódzkiego. Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz ochrony naszego środowiska naturalnego.