ingw

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:21 dnia 20.07.2023

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Zjawiska

Burze z gradem

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

oraz powiaty: brzeziński, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, zgierski

Sytuacja meteorologiczna

Nad region lokalnie występują burze, którym punktowo towarzyszą opady deszczu o intensywnym natężeniu, do około 5mm/10 minut oraz porywy wiatru do około 65 km/h. W kolejnych godzinach prognozowany jest dalszy rozwój burz, które będą przemieszczać się dość szybko z zachodu na wschód.

Uwagi

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Godzina i data wydania

godz. 11:21 dnia 20.07.2023

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.