Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, Pniewo Małe 21A, 99-311 Bedlno