Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6, 99-311 Bedlno