Szkolenia dla mieszkańców Gminy Bedlno

Szkolenia będą dotyczyć takich sprzętów jak Kombajn zbożowy i maszyny żniwne, ładowarki teleksowe oraz wózki widłowe, i są one niezbędne podczas wykonywania pracy na tych maszynach.