INFORMACJA W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA WĘGIEL ZAKUPIONY OD GMINY BEDLNO NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Sprzedaż końcowa węgla


Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) Wójt Gminy Bedlno informuje, że od dnia 11 maja 2023r. prowadzona będzie sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Bedlno, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada m.in.:
1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w Gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
2) brak limitu ilościowego;
Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
3) węgiel dla mieszkańców innych gmin.
Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego (zaświadczenie o przyznaniu dodatku węglowego).
Dostępny sortyment węgla oraz ilość:
– orzech – około 10 ton
– kostka – około 25 ton
– ekogroszek – około 25 ton
Cena węgla: 1900 zł brutto za 1 tonę

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bedlno do wyczerpania zapasów węgla, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Mieszkańcy gminy Bedlno mogą składać wypełnione wnioski w Urzędzie Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.
Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub operatora pocztowego.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bedlno.pl i w siedzibie Urzędu Gminy.

Bedlno, dn. 10.05.2023r.
Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski