KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKAZU WYPALANIA TRAW


Szanowni Mieszkańcy i Rolnicy,
Zależy nam na zdrowym otoczeniu i bezpieczeństwie naszej społeczności. Dlatego chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na istotne kwestie dotyczące ochrony powietrza oraz zakazu wypalania traw na terenie naszej gminy.
1. Ochrona Powietrza:
Powietrze, które oddychamy, jest jednym z kluczowych elementów naszego życia. Jego jakość ma wpływ zarówno na nasze zdrowie, jak i na środowisko. Działania podejmowane obecnie mają na celu minimalizację emisji szkodliwych substancji, co przekłada się na lepsze warunki życia dla nas wszystkich.
2. Zakaz Wypalania Traw:
W trosce o bezpieczeństwo i środowisko przypominamy o zakazie wypalania traw. Wypalanie traw niesie ze sobą liczne negatywne skutki, w tym ryzyko pożarów, utratę bioróżnorodności, a także negatywny wpływ na jakość powietrza.
3. Alternatywne Metody Utrzymania Terenów Zielonych:
Zachęcamy do stosowania alternatywnych, bezpiecznych metod utrzymania terenów zielonych, takich jak koszenie czy mechaniczne usuwanie traw. To podejście nie tylko pomaga w utrzymaniu porządku, ale także minimalizuje wpływ na środowisko.
4. Współpraca Społeczna:
Wspólnie możemy przyczynić się do tworzenia przyjaznego i zdrowego otoczenia. Dlatego apelujemy o wzajemną pomoc i współpracę w przestrzeganiu zakazu wypalania traw oraz podejmowaniu działań mających na celu ochronę powietrza.
Zachęcamy również do świadomego korzystania z dostępnych źródeł informacji oraz dołączania do działań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska.
Dziękujemy za zrozumienie i zaangażowanie w tę ważną sprawę. Liczymy na Państwa współpracę w tworzeniu lepszego, bezpieczniejszego i bardziej ekologicznego środowiska.