Sesja Rady Gminy Bedlno

Bedlno, dn. 25 marca 2023 r.

MIESZKAŃCY GMINY BEDLNO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodnicząca Rady Gminy Bedlno zwołuje XL Sesję Rady Gminy Bedlno – dzień 31 marca 2023 roku (tj. piątek) godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie.

Sesja zostanie przeprowadzona stacjonarnie.

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej:

LINK DO TRANSMISJI 

zawiadomienie XL Sesja