OPRYSKIWACZE


sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania
należy zgłosić do WIORiN Oddział w Kutnie
Zgłoszenie opryskiwaczy można dokonać:
– telefonicznie nr tel. 24 253 36 68, kom. 533 369 914
– drogą elektroniczną na adres e-mail : o-kutno@piorin.gov.pl
– bezpośrednio w Oddziale w Kutnie, ul. Narutowicza 39, Kutno

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania badaniom tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 r. poz. 2097 ) podlegają karze grzywny.
W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego zawieszone zostały obowiązki posiadania ważnego badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosił 30 dni

Ważna informacja dotycząca opryskiwaczy.