Szanowni Rolnicy!!! Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Kutno zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:

Szanowni Rolnicy!!!

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Kutno

zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:

Mechanizmy wsparcia dochodów gospodarstw rolnych poprzez płatności
bezpośrednie 2023:

nowe wymogi warunkowości i ekoschematy

które odbędzie się:

22 marca 2023 r. (środa) o godz. 1O00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie

ŁODR w Bratoszewicach

Andrzej Karniszewski