Dzień Sołtysa

Drogie Sołtyski, Drodzy Sołtysi!

Z okazji Dnia Sołtysa, w imieniu Samorządu Gminy Bedlno chcielibyśmy złożyć Wam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, doskonałej współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządowymi. Życzymy wytrwałości w dążeniu do postawionych celów, a także wsparcia i życzliwości mieszkańców oraz satysfakcji z pełnienia funkcji sołtysa.

Życzymy Wam jeszcze więcej energii, pogody ducha, a także zdrowia, które zwłaszcza w tych trudnych czasach, jest niezwykle ważne. Niech praca dla lokalnej społeczności przynosi radość i satysfakcję oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Dziękujemy za współpracę oraz dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek wkładany na rzecz rozwoju sołectwa. To między innymi dzięki Wam,  zmienia się na lepsze oblicze wsi mające na celu poprawę jakości życia  jej mieszkańców. Przekazujemy Wam wyrazy szczególnego szacunku dla Waszej pracy i działań jakie podejmujecie na rzecz rozwoju Waszego sołectwa.

Przewodnicząca Rady Gminy Bedlno

Anna Ratajczyk

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski