Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zabytki

Informuję o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Bedlno.

W związku z granicznym terminem dla Gminy na złożenie wniosku ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. 17 marca 2023 r. ustalono termin na składanie wniosków do Urzędu Gminy Bedlno do dnia 16 marca br. (do godz. 15.30).

W załączeniu formularz wniosku.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski