AKTUALNY STAN ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I WYPŁAT CZYSTEGO POWIETRZA

UWAGA!!!

W związku z otrzymaniem informacji, że na terenie Gminy Bedlno pojawiła się osoba, podająca się za pracownika Urzędu Gminy do spraw  prowadzenia

Programu Czyste Powietrze

INFORMUJE, 

że Punkt Informacyjno-konsultacyjny Czyste Powietrze znajduje się w Budynku Urzędu a wszystkie spotkania z mieszkańcami są uzgadniane z Sołtysami poszczególnych miejscowości

Urząd Gminy w Bedlnie nie zlecał żadnemu podmiotowi prowadzenia działań w terenie poprzez prowadzenie konsultacji bezpośrednio u mieszkańców w zakresie programu  Czyste Powietrze.

czyste powietrze