INFORMACJA W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA WĘGIEL ZAKUPIONY OD GMINY BEDLNO NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Gmina Bedlno przyjmuje wnioski od mieszkańców gminy o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Osoby zainteresowane zakupem węgla prosimy o składanie ww. wniosków do dn. 7 marca 2023r., aby Gmina mogła dokonać zamówień węgla z Polskiej Grupy Górniczej. 

Od stycznia 2023r. można zakupić nie więcej niż 1,5 tony węgla, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r. tj. o część niewykorzystaną w 2022r. – maksymalnie do ilości 3 ton.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Zakupu węgla od Gminy można dokonać po cenie preferencyjnej 1900,00 zł brutto za 1 tonę. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Do Gminy Bedlno dostarczany  jest obecnie węgiel z PGG:

– Orzech z KWK Row Ruch Marcel

 – Orzech z KWK Row Ruch Jankowice

– Ekogroszek Pieklorz z KWK Row Ruch Chwałowice.

Mieszkańcy gminy Bedlno mogą składać wypełnione wnioski w Urzędzie Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub operatora pocztowego.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bedlno.pl  i w siedzibie Urzędu Gminy.