ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/ 1

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 14:00 dnia 20.02.2023 do godz. 07:00 dnia 21.02.2023

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

85%

Uwagi

Brak.

Godzina i data wydania

godz. 16:31 dnia 19.02.2023

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 łódzkie/kutnowski od 14:00/20.02 do 07:00/21.02.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 85 km/h, W.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13