Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Bedlno otrzymała promesę na realizację inwestycji: Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno obejmującą przebudowę, modernizację (remont) dróg na terenie gminy Bedlno. Dnia 31 stycznia 2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Kutnie Sp. z o. o. będącą wykonawcą przedmiotowej inwestycji.

Samorząd gminy na realizacje tak dużego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie w kwocie 7.695.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  Całkowita wartość zadania wynosi 8.439.060,57 zł.

Wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Bedlno, dnia 31 stycznia 2023 r.