INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, w związku z przebudową linii telefonicznej podaje aktualne numery telefonów do kontaktu  :

  • tel. ( 24) 282-19-34
  • tel. ( 24) 282-19-35