CZYSTE POWIETRZE NOWA EDYCJA

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

stan złożonych wniosków i wypłat

od początku trwania programu

 do dnia 31.12.2022 roku

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Gmina Bedlno

117

98

51

694 204,43