Informujemy, że w dniu 6 stycznia 2023 weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która w całości zastąpi ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wprowadzenie nowej ustawy podyktowane jest dostosowaniem polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej w tym zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Gromadzone w komputerowej bazie danych szczegółowe informacje dotyczących całego pogłowia utrzymywanych zwierząt najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich, będą wykorzystane w pracach nad poprawą warunków utrzymywania tych zwierząt w skali całego kraju i kształtowania polityki w zakresie produkcji zwierzęcej.

Nowości w ustawie:

  • Rejestr działalności – zastępujący dawniej siedziby stad.
  • Komputerowa baza danych prowadzona przez ARiMR została poszerzona o informacje dotyczące utrzymywanych nowych gatunków: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz zakładów drobiu/jaj wylęgowych.
  • Przekazywanie zgłoszeń w formie elektronicznej jako podstawowy sposób składania zgłoszeń
  • Nowe środki identyfikacji
  • Zmiany w zgłoszeniach, m.in. zgłaszanie miejsc przebywania koniowatego.
  • Terminy na dokonanie zgłoszeń.
  • Formularze dotyczące składania zgłoszeń przez posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń oraz właścicieli koniowatych będą opublikowane na stronach ARiMR, do pobrania i samodzielnego wydruku co znaczy, że nie będą już udostępnianie w Biurach Powiatowych ARiMR.

Nowa ustawa na nowo definiuje posiadacza zwierząt oraz siedzibę stada, w której utrzymywane są zwierzęta.  Wprowadzone zostało pojęcie „działalności”, w której dzisiejsza „siedziba stada” to jeden z typów rejestrowanej działalności, do której dołączają inne działalności, w tym wymagające nadania Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego (WNI). Należą do nich: zakłady drobiu, rzeźnie, zakłady przetwórcze lub spalarnie.

Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad, prowadzony przez ARiMR, zawierający informacje dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, zostanie przekształcony w komputerową bazę danych, która zostanie poszerzona o informacje dotyczące utrzymywanych nowych gatunków zwierząt: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz zakładów drobiu.

Pozostałe informacje pojawią się na stronie ARIMR w zakładce Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt po wejściu w życie przedmiotowej ustawy.

Pliki do pobrania: