Harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE BEDLNO W ROKU 2023

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

2023

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 

PAŹDZIERNIK

 

LISTOPAD

 

GRUDZIEŃ

miesiąc

 

 

 

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

5

2

2/30

27

25

22

20

17

14

12

9

7

Selektywna – żółte worki

4

1

1/29

26

24

21

19

16

12

11

8

6

Selektywna – niebieskie worki

 

 

 

4

 

 

 

 

 

17

 

 

Selektywna – zielone worki

31

 

 

25

 

 

18

 

 

10

 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 27/04/2023, 25/05/2023, 22/06/2023, 20/07/2023, 17/08/2023, 14/09/2023, 12/10/2023.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

 

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

 

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

 

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

 

Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta