uwaga woda

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak PPIS.HK.9020.1.671.2022.JMę z dn. 23.11.2022r. informuję o działaniach podjętych przez Gminę Bedlno:

– prowadzona jest dezynfekcja wody na ujęciu wody w Głuchowie oraz płukana jest sieć wodociągowa,

 – odbiorcom wody z wodociągu Głuchów dostarczana jest woda w butelkach do spożycia przez ludzi, dla zwierząt wg potrzeb woda dostarczana jest samochodami strażackimi,

– wyznaczono zastępczy punkt poboru wody hydrant  koło SUW Pniewo (w sprawach poboru należy kontaktować się z konserwatorem  pan  Jarosiński 508 283 631).