Kolejne dotacje dla Jednostek OSP oraz OSP KSRG
 z terenu Gminy Bedlno z MSWiA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie udzielili dotacji:

  1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie w kwocie 7.500,00 zł co umożliwiło zakup kompletu specjalistycznego ubrania na osy i szerszenie, 6 hełmów oraz zestawu do naprawy węży.
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie w kwocie 5.780,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej, prądownicy pianowej, noszy płachtowych oraz zwijadła do węży.
  3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomczycach w kwocie 7.500,00 zł co pozwoliło na zakup detektoru prądu przemiennego, 2 sztuk latarek kątowych oraz kompletu ubrania specjalnego SX 4 GOLD OSP.
  4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej w kwocie 4.340,00 zł na zakup 4 par rękawic technicznych, elektrod do defibrylatora, podpory stabilizującej.