Informacja dotycząca wymiany wodomierzy

INFORMACJA

Urząd Gminy Bedlno informuje, iż od dnia: 10.10.2022 r. (poniedziałek) rozpocznie się wymiana wodomierzy dla odbiorców wody ze stacji uzdatniania wody w Głuchowie, która obejmuje miejscowości:

– Dębowa Góra

– Lasota

– Józefów

– Teodorów

– Mosiębrza

– Ernestynów

– Kujawki

– Głuchów

– Tomczyce

– Franciszków Stary

– Kazimierek

– Wewiórz

– Wolska Kolonia

– Emilianów

– Załusin

– Julianów

– Żeronice

  • Wymianie podlegać będą wodomierze o średnicy przewodu 20 mm.
  • Terminy wymiany wodomierzy w poszczególnych miejscowościach będą udostępniane sołtysom.
  • Ilość wodomierzy jest ograniczona zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.
  • Koszty związane z zakupem oraz wymianą wodomierzy radiowych pokrywa Gmina Bedlno, natomiast w przypadku dodatkowych usterek, niezbędnych napraw koszt pokrywa właściciel nieruchomości.