KOMUNIKAT

Do Urzędu Gminy w Bedlnie wpłynęło zgłoszenie, że po terenie gminy Bedlno przemieszcza się zabłąkana 1 sztuka bydła domowego.

Rolnik, który zauważył zaginięcie bydła z jego stada proszony jest o pilny kontakt z Urzędem Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (tel. 24 282 14 20) w celu wyłapania zwierzęcia przez właściciela.