Dzień dobry,

 

Szanowne Samorządy chcemy poinformować, że w dniu 19.09.2022r.

został przekazany teren robót na Rz. Bzura wyłonionemu w procedurze przetargowej Wykonawcy Firmie Verde dotyczący prac na rzece Bzura na terenie powiatu łęczyckiego (od stopnia wodnego przy ujściu Rz. Kanał Sierpów) poprzez Miasto i Gminę Łęczyca, Gm. Witonia, Gm. Góra Św. Małgorzaty oraz powiatu kutnowskiego do granic naszego Nadzoru Wodnego (tj. ujścia Rz. Moszczenicy do Bzury) na terenie Gm. Krzyżanów oraz Gm. Bedlno.

Uprzejmie prosimy powiadomić Państwa Sołtysów z poszczególnych sołectw aby poinformowali swoich mieszkańców, że będą prowadzone prace utrzymaniowe związane z koszeniem oraz udrożnieniem koryta przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponuje Wykonawca tj. także łodzi i łyżki koszącej, które pozwolą na wydobycie roślinności z koryta miejmy nadzieję, że także w utrudnionych warunkach terenowych.

Podczas prowadzenia prac jest zapewniony nadzór przyrodniczy i roboty zostały uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ze względu na obszar Natura 2000, w którym prowadzone są prace.

Przewidziany termin zakończenia wynikający z zawartej umowy przypada na 15 listopada br. chyba, że warunki pogodowe uniemożliwią w tym terminie przeprowadzenie zaplanowanych czynności, wówczas możliwe jest aneksowanie zawartej w dniu 13.09.2022 roku umowy podpisanej przez Dyrektora RZGW w Warszawie.

Z poważaniem,

Marta Bodek-Stańczyk

Kierownik NW w Łęczycy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Nadzór Wodny w Łęczycy

Sienkiewicza 31

99-100 ŁĘCZYCA

tel. 665 177 277