„Infrastruktura sołecka na plus”
Infrastruktura sołecka na plus

W dniu 12 września 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umów w sprawie udzielenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach pn.: „Infrastruktura sołecka na plus”.

Sołectwo Bedlno – Parcel otrzymało dotację w kwocie 100 000 zł na wykonanie zadania pt.:  „ Zakup sceny plenerowej dla sołectwa Bedlno – Parcel”.

Umowę z ramienia Województwa Łódzkiego podpisał:

Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego 

Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Z ramienia Gminy Bedlno umowę podpisał:

Józef Ignaczewski – Wójt Gminy Bedlno  

Elżbieta Czajka – Skarbnik Gminy

w obecności Sołtysa Sołectwa Bedlno Parcel – Krzysztofa Kardynalskiego.

Zadanie zrealizowane zostanie w terminie do dnia 14 grudnia 2022 r.

Infrastruktura sołecka na plus
Infrastruktura sołecka na plus
„Infrastruktura sołecka na plus”