STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN „CENTRUM”

ZAPROSZENIE

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN „CENTRUM” ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE MAJĄCE NA CELU WSKAZANIE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ ZADAŃ, KTÓRE POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU TWORZONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE I UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2022-2027.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07.09.2022R.  W GODZ. 8.00 – 11.00 W  SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W BEDLNIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój własnej gminy i  sposób przeznaczenia środków z nowej perspektywy finansowej UE.

Szczegółowe informacje w biurze SRGC, ul. Wojska Polskiego 10 a,  99-300 Kutno    Tel. 243552345, e-mail WWW.srgc.pl,

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN „CENTRUM” ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE