Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz hołd upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Bedlno, dnia 25 lipca 2022 r.

INFORMACJA 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

Podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu  1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania połączony z upamiętnieniem
78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym  na terenie gminy  zostaną włączone syreny alarmowe

– ciągłym sygnałem dźwiękowym 

na czas 1 minuty.

  

Wójt Gminy Bedlno
Józef Ignaczewski