Gmina Bedlno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dobry start przedszkolaka - dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno”

Gmina Bedlno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Bedlno poprzez utworzenie dodatkowych 20 (12K i 8M) miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Bedlnie, poprzez wsparcie funkcjonowania przez 10 miesięcy nowo utworzonej grupy przedszkolnej, wzrost kwalifikacji 5 nauczycieli (5K), rozszerzenie oferty Punktu Przedszkolnego i organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne 25 (12K/13M) dzieci (w tym: zajęć integracji sensorycznej, logopedii i rytmiki) oraz doposażenie Punktu Przedszkolnego w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie realizacji proj. od 01.07.2022r. do 30.06.2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 510.000,00zł