Zdjęcia z podpisania umowy z marszałkiem Andrzejem Górczyńskim (1)

Gmina Bedlno pozyskała z budżetu Województwa Łódzkiego 116.670,00 zł na Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na drogę w miejscowości Klotyldów o długości 1,053 km.

W dniu 29.06.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach Pana Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego a Gminą Bedlno reprezentowaną przez Pana Józefa Ignaczewskiego – Wójta Gminy Bedlno przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Czajki – Skarbnika Gminy Bedlno.

Termin zakończenia robót musi nastąpić do dnia 31 października 2022 roku.