Bedlno, 28.06.2022r.

 Apel do Mieszkańców Gminy Bedlno

   Szanowni Państwo,

 Informuję, że w związku z utrzymującą się suszą pobór wody z gminnych studni głębinowych jest obecnie trzy-czterokrotnie większy od średniego dobowego poboru wody w innych porach roku. Dalsze utrzymanie się takiego stanu grozi uszkodzeniem pomp, które pracują bez przerwy pod pełnym obciążeniem. Zwiększenie poboru wody spowodowało znaczne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców  apeluję o używanie wody wyłącznie  do:

  • celów sanitarnych i żywieniowych ludzi,
  • na potrzeby zwierząt.

Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:

  • podlewania i zraszania trawników, ogródków przydomowych,
  • podlewania upraw rolnych, warzywniczych  i sadowniczych,
  • napełniania basenów.

Proszę o zrozumienie i zastosowanie się do zaleceń, ponieważ oszczędne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi leży w interesie wszystkich mieszkańców gminy Bedlno.

Z uwagi na bardzo duży pobór wody mogą wystąpić przerwy w jej dostawie do odbiorców.

 Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski