Gmina może dofinansować mieszkańcom dostawę i montaż  kotłów  na biomasę do budynków mieszkalnych w ramach  realizacji  projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów”.

W  ramach zadania można pozyskać dotację do 85% kosztów kwalifikowanych  kotła.

W ramach projektu pozostają  do wykorzystania środki  finansowe na następujące piece:

– 1 szt. moc 15 kW

– 1 szt. moc 20 kW

Mieszkańcy zainteresowani  montażem wyżej wymienionych  kotłów na biomasę mogą  zgłaszać  się do Urzędu Gminy w Bedlnie do dn. 24 czerwca 2022r. (pok. Nr 28).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.