Spotkanie on-line „Reorganizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej szansą na rozwój obszarów wiejskich w województwie łódzkim”

Spotkanie on-line „Reorganizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej szansą na rozwój obszarów wiejskich w województwie łódzkim”

30 maja 2022 roku, odbyło się zdalne spotkanie zorganizowana przez Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poświęcone reorganizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie łódzkim. Wzięły w nim udział władze samorządowe, pracownicy miast i gmin naszego regionu.

Wszystkich uczestników przywitał Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Mówił o modernizacji i rozwoju rolnictwa, budowie i remontach dróg lokalnych. Podkreślił wagę dostępności do nowoczesnych środków produkcji, organizacji sprzedaży bezpośredniej przez rolników, inwestycji w rozwój rynków lokalnych, promocji produkcji ekologicznej, rozwoju turystyki na obszarach rolniczych.

Wielki wpływ na rozwój tych dziedzin ma reorganizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej między innymi przez zintensyfikowanie procesu scalania gruntów.

Następnie dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji zaprezentował uczestnikom:

  • potrzeby zmian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  • metody restrukturyzacji gospodarstw rolnych
  • scalenia gruntów – jako szansę na rozwój wsi
  • przykłady zmian po scaleniu gruntów

Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie propagowania scaleń i korzyści dla rozwoju społeczności rolniczych.