Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

Szanowni Państwo,

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin.

Nie tylko w tym dniu, ale w każdym kolejnym przyda się refleksja nad tym, jakie uczucia pojawiają się w każdym z nas  po wypowiedzeniu w myślach lub na głos słowa roślina. U każdego  będą odmienne, ale w większości pozytywne.

Rośliny spełniają różne role np. są podstawą diety ludzi i zwierząt, wpływają na nasze zmysły, służą do produkcji odzieży, poprawiają strukturę i właściwości gleby, dają cień i schronienie, zapobiegają powodziom i osuwiskom ziemi, wpływają na klimat.

Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by były prawidłowo chronione, bo tylko rośliny zdrowe, a dzięki temu silne mają wielką moc.

Nam, pracownikom Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa szczególnie bliskie jest dbanie o zdrowie roślin. Poprzez swoją pracę polegającą  m.in. na sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem materiału siewnego, monitoringu pojawu nowych zagrożeń zdrowotnych dla upraw , kontroli prawidłowego stosowania środków ochrony roślin (przy szczególnym zwracaniu uwagi na bezpieczeństwo owadów zapylających) przyczyniamy się do zwiększania świadomości producentów rolnych, którzy odgrywają znaczącą rolę w produkcji zdrowych roślin.

Zapraszamy Państwa do szerszego zapoznania się z działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

                                                                     

Kierownik i Pracownicy WIORiN w Łodzi Oddział w Kutnie