Polski ład

Gmina Bedlno Otrzymała 2.320.902,00 zł

z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych