cyfrowa gmina

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu operacyjnynego Polska Cyfrowa 2021. Maksymalna wartość grantu dla gminy: 157 890,00 zł.

Grant zostanie wykorzystany zgodnie z celem V osi priorytetowej POPC, jakim jest rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terenowego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Część dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na jego systemach informatycznych. Realizacja zadania wydatnie przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług przez Urząd, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo funkcjonowania Urzędu i Rady Gminy poprzez stosowne zabezpieczenia sprzętowe  i programowe.

W ramach grantu są planowane zakupy: stacji roboczych, urządzenia wielofunkcyjne ze skanerem, tablety do pracy zdalnej, monitor wielkoformatowy, system do przeprowadzenia zdalnej sesji Rady Gminy, oprogramowanie do digitalizacji dokumentów do uniwersalnego formatu plików, skanery, edukacja cyfrowa urzędników, szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), serwer wraz z oprogramowaniem systemowym, modernizacja serwerowni – zakup szafy rack wraz z osprzętem, zakup urządzenia UPS, zakup dysku sieciowego NAS.

Urząd realizował będzie grant przez 18 m-cy.