ZOSTAŃ POLICJANTEM

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Procedura rekrutacji do służby w Policji składa się z  następujących etapów:

– złożenie wymaganych dokumentów oraz ich ocena:

– rozmowa wstępna,

– test wiedzy,

– test sprawności fizycznej,

– test psychologiczny MultiSelect,

– rozmowa kwalifikacyjna

– ustalenie stanu zdrowia,

– postępowanie sprawdzające. 

UWAGA !!! Komendant Główny Policji określił minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w roku 2022 na poziomie 4 853 oraz następujące terminy przyjęć:

7 marca,

14 czerwca,

2 sierpnia,

19 września,

29 grudnia.

Chcesz poznać szczegóły wejdź w link:

https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/aktualnos