Pięć kroków do bezpiecznej żywności

Każdy z nas będąc świadomym konsumentem przestrzegającym zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania środków spożywczych wg „Pięciu kroków do bezpieczniejszej żywności” ma możliwość przyczynienia się do poprawy jakości spożywanej żywności.

Pięć kroków do bezpiecznej żywności:
1. Utrzymuj czystość.
2. Oddzielaj żywność surową od ugotowanej.
3. Gotuj dokładnie.
4. Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze.
5. Używaj bezpiecznej wody i żywności.

 Załączniki:

1) 5 kroków do bezpiecznej żywności w języku ukraińskim

2) 5 kroków do bezpiecznej żywności w języku polskim