Zbiórka pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy w Gminie Bedlno!

Najważniejsze informacje dotyczące pomocy dla uchodźców:

  1. Osoby przybywające z Ukrainy powinny zgłaszać się do punktów recepcyjnych znajdujących się na przejściach granicznych, chyba, że mają we własnym zakresie przygotowane miejsce zakwaterowania u znajomych/rodziny na terenie Polski.
  2. Na terenie Łodzi na dworcach Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska zostały utworzone punkty, gdzie wolontariusze udzielają informacji na temat schronienia, wyżywienia, pomocy medycznej, jak i wsparcia w załatwianiu formalności.

W Łódzkim Domu Kultury w Łodzi (ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź) został utworzony wojewódzki punkt recepcyjny, gdzie znajdują się sanitariaty, można odpocząć, skorzystać z wyżywienia, pomocy medycznej, psychologicznej oraz doradczej.

  1. Uruchomiona została specjalna infolinia dla obywateli z Ukrainy przebywających na terenie województwa łódzkiego, tel.: 42 -664-10-81
  2. Powstała rządowa strona internetowa dot. pomagania Ukraińcom: pomagamukrainie.gov.pl.

Strona umożliwia zamieszczanie propozycji wszelakiej pomocy i danych kontaktowych, aby zainteresowani mogli z niej skorzystać. Umożliwi to koordynowanie udzielania pomocy.

Osoby indywidulane mogą logować się na stronie i podawać informacje o oferowanej pomocy.

  1. Osoby chcące otrzymać ochronę międzynarodową powinny kontaktować się bezpośrednio z Placówką Straży Granicznej Łodzi (ul. Maczka 35, tel. 42 689-38-40).
  2. Osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały powinny kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW w Łodzi (ul. Piotrkowska 103, tel. 42 664-17-97).
  3. Osoby, które chciałyby przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy prosimy o zgłaszanie tego na adres e-mail: ug@bedlno.pl

  

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski