komunikat

Szanowni mieszkańcy Gminy Bedlno! Bardzo proszę w trybie pilnym tj. 20.01.2022 do godz. 8:30 o przekazanie informacji zwrotnej na adres mailowy ug@bedlno.pl lub na nr telefonu 24 828 17 70 dot. szkód w obiektach budowlanych Waszych gospodarstw po przejściu nawałnicy w dniu 17.01.2021. Informacja musi zawierać: imię i nazwisko poszkodowanego, adres i telefon kontaktowy, a także obiekt, który uległ uszkodzeniu. Prosimy również o kontakt mieszkańców którzy w wyniku nawałnicy, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Wójt Gminy

Józef Iganczewski