POL_gmina_Bedlno_COA.svg

Podmiot realizujący zadanie – Gmina Bedlno                                           

Nazwa zadania – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie


Wartość ogólna zadania – 1.951.987,77 pln

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie:

  • dotacja – 1.026.566,00 pln
  • pożyczka – 439.957,00 pln

 

opis zakresu projektu:

  1. Budynek Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie:

Zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 20 cm; o wsp. min 0,032 W/mxK, w tym ścian poniżej gruntu, metodą lekką mokrą. Zaplanowano technologię docieplenia stropodachu poprzez ułożenie wełny mineralnej/wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej np. EKOFIBER grubości 25 cm o współczynniku 0,036 W/mxK. Okna istniejące w budynku wymienić na nowe, oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem styków z ościeżami. Przyjęto okna o współczynniku przejmowania ciepła 0,9 W/m²xK. Wszystkie drzwi wejściowe do budynków zostaną wymienione na nowe, w przypadku przeszklonych – oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi, oraz obrobieniem styków z ościeżami. Przyjęto drzwi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m²xK. Zaplanowano wykonanie nowej wewnętrznej instalacji c.o. z regulacją – nisko pojemnościowe grzejniki płytowe, wyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja zasilana będzie ze zmodernizowanego źródła ciepła – pompy ciepła powietrze – woda 2 x 40 kW, wspomagane instalacją ogniw fotowoltaicznych o mocy 10,4 kWe. Na potrzeby ciepłej wody pracował będzie zasobnik z wbudowaną pompą ciepła o pojemności 285 dm3 i wbudowaną grzałką. Instalacja grzewcza w budynku opomiarowana – ultradźwiękowy licznik ciepła. Instalacja elektryczna w budynku opomiarowana –dwukierunkowy licznik energii elektrycznej z uwagi na montaż instalacji PV.

  1. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie:

Zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 20 cm; o wsp. min 0,032 W/mxK, w tym ścian poniżej gruntu grubości 15 cm, metodą lekką mokrą. Zaplanowano technologię docieplenia stropodachu poprzez ułożenie wełny mineralnej/wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej np. EKOFIBER grubości 25 cm o współczynniku 0,036 i 0,039 W/mxK. Zaplanowano docieplenie stropu nad garażami styropianem grubości 10 cm o współczynniku 0,032 W/mxK, metodą lekką mokrą. Okna istniejące w budynku zostaną wymienione  na nowe, oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem styków z ościeżami. Przyjęto okna o współczynniku przejmowania ciepła 0,9 W/m²xK. Wszystkie drzwi wejściowe do budynków zostaną wymienione na nowe, w przypadku przeszklonych – oszklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi, oraz obrobieniem styków z ościeżami. Przyjęto drzwi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m²xK. Zaplanowano wykonanie nowej wewnętrznej instalacji c.o. z regulacją – nisko pojemnościowe grzejniki płytowe, wyposażone w zawory termostatyczne. Zaplanowano wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – 85% – wymiennik krzyżowy, przeciwprądowy. Instalacja zasilana będzie ze zmodernizowanego źródła ciepła – pompy ciepła powietrze – woda 2 x 40 kW. Na potrzeby ciepłej wody pracował będzie zasobnik z wbudowaną pompą ciepła o pojemności 285 dm3 i wbudowaną grzałką. Instalacja grzewcza w budynku opomiarowana – ultradźwiękowy licznik ciepła.

 

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie: www.wfosigw.lodz.pl