Bitwa na Bzurą

Wójt Gminy Bedlno

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie

zaprasza

wszystkich mieszkańców gminy

do udziału

w uroczystościach

z okazji

82 ROCZNICY BITWY NAD BZURĄ

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY w ORŁOWIE

19 września 2021 r. godz. 12.00

 

Program:

  • 12:00 Msza Święta w Orłowie
  • Krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów SP w Żeronicach
  • Przemarsz pod Obelisk
  • Przemówienie Wójta i zaproszonych gości
  • Złożenie kwiatów pod Obelisk
19 września plakat