Zaproszenie do udziału w wydarzeniu sportowym „WOJEWÓDZKI RODZINNY FESTIWAL SPORTOWY”.

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przesyłam skan pisma dotyczącego możliwości udziału w wydarzeniu sportowym realizowanym w ramach projektu „WOJEWÓDZKI RODZINNY FESTIWAL SPORTOWY” przy wsparciu finansowym Województwa Łódzkiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt telefoniczny 42 663 38 17, lub o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (monika.jasiak@lodzkie.pl).

W załączeniu skan pisma.

 

 

Z poważaniem

Monika Jasiak

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Sportu i Turystyki

Wydział Sportu