SPISOBUS

Już tylko kilka tygodni pozostało do końca Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Jeśli jeszcze nie wziąłeś w nim udziału masz szansę to zrobić. Do Bedlna w dniu 10 września 2021 roku przyjedzie specjalny Spisobus Urzędu Statystycznego w Łodzi. Mieszkańcy Gminy Bedlno będą mogli dopełnić obowiązku wzięcia w nim udziału i spisać się u pracowników Urzędu Statystycznego. Oznakowany pojazd będzie czekał na parkingu przed Urzędem Pocztowym w Bedlnie w godzinach od 9:00 do 14:00. Spisać należy się do 30 września 2021 roku.