Uroczystości ogólnopolskie.

Uroczystości ogólnopolskie.

Pokaz Wojskowego Kina Plenerowego podczas pikniku organizowanego w m. Strzelce w dniu 14.08.2021 r.

Pokaz Wojskowego Kina Plenerowego podczas pikniku organizowanego w m. Strzelce w dniu 14.08.2021 r.