Ostrzeżenie meteorologiczne

BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE
Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie
ostrzega:
Data i godzina wydania: 05.08.2021 – godz. 12:35
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie,
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:99
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 05.08.2021 do godz. 15:00 dnia 06.08.2021


Obszar: Zlewnie Pilicy i Bzury (łódzkie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach
Pilicy i Bzury przewiduje się wzrosty stanów wody, z możliwością lokalnych przekroczeń
stanów ostrzegawczych. W zlewniach zurbanizowanych mogą
wystąpić podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Anita Banaszek

Załącznik do pobrana: