komunikat

                                             

KOMUNIKAT

Informuję, że rolnicy, których uprawy dotknięte zostały klęską gradu i huraganu dn. 25 lipca 2021r. (dotyczy  gruntów rolnych położonych w obrębach geodezyjnych: Wola Kałkowa, Żeronice – od strony Woli Kałkowej, Gosławice – od strony Woli Kałkowej) mogą składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie wnioski o oszacowanie strat w zniszczonych uprawach.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać   w Urzędzie Gminy w Bedlnie w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl

Jednym z załączników do wniosku o oszacowanie szkód jest wydruk wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2021 złożonego w ARiMR.

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

ZAŁĄCZNIKI: