BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie
ostrzega:
Data i godzina wydania: 28.07.2021 – godz. 13:24
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie,
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:88
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.07.2021 do godz. 08:00 dnia 29.07.2021
Obszar: Województwo łódzkie
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych,
na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne
wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku
wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów
ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze
burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny,
punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie
hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach
miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Magdalena Pachocka

Ostrzeżenie_nr_88_2021_LD